Rådgivning

Skatterådgivning - Avgiftsrådgivning - Økonomistyring - Lønnsomhetsforbedringer - Likviditetsstyring - Restrukturering - Valg av selskapsform - Arv og generasjonsskifte

Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Men dette er likevel bare en liten del av de tjenester vi utfører.

Finansiell- og ikke-finansiell rapportering smelter sammen. Kravene fra myndigheter og markedet om en mer helhetlig rapportering øker og finansiell rapportering alene gir ofte ikke lenger god nok informasjon om selskapets aktivitet og prestasjoner. Som revisor har vi en viktig rolle som pådriver i å fobedre og utvikle rapporteringen i selskapet. Blant annet innenfor åpenhetsloven og bærekraftsrapportering.

Vi er mange revisorer hos HLO med lang fartstid innen bransjen.

Vi mener vi er kvalifisert til å gi gode råd innen skatte- og avgiftsrådgivning, økonomistyring, lønnsomhetsforbedringer, likviditetsstyring, restrukturering, valg av selskapsform, fisjon, fusjon, arv, generasjonsskifte mv.

 

 

 

 

 

 

 

Det kommer stadig oppdatering på lover og regler rundt skatter og avgifter. Vi mener vi skal være godt oppdatert på nyheter vedrørende skatt og avgift.