Revisjon og rådgivning til

både store og små selskaper.

Våre tjenester


Revisjon

 • Ordinær revisjon
 • Delrevisjon av regnskap
 • Forenklet revisjonskontroll
 • Avtalte kontrollhandlinger
 • Attestasjonstjenester

Rådgivning

 • Skatterådgivning
 • Avgiftsrådgivning
 • Økonomistyring
 • Lønssomhetsforbedringer
 • Likviditetsstyring
 • Restrukturering
 • Valg av selskapsform
 • Arv og generasjonsskifte

 

Andre tjenester

 • Teknisk av utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Utarbeide interne kontrollsystemer
 • Forbedre regnskapsrapportering
 • Utvikle forretningsrutiner
 • Controller
 • Verdivurderinger
 • Kurs og opplæring

Nyhetsstrøm

Kunnskap, kvalitet og integritet

 • Revisjon og Rådgivning er våre fagområder

  Vi har våre fagområder - du har dine - vår jobb er å hjelpe deg og din bedrift med å ta de rette valgene gjennom pålitelige regnskaper, god rådgivning og tjenester levert i rett tid.

 • Alltid oppdatert

  Vi lover deg oppdaterte revisorer og rådgivere med solid grunnutdanning og kontinuerlig etterutdanning.

  Vi lover deg en kvalitetsikret organisasjon - du skal alltid ha tilgang på komplett sparringspartner.

 • HLO revisjon & rådgivning AS

  Vi vurderer vår uavhengighet fortløpende og håndhever strengt vår taushetsplikt.

  Vi bestreber rettskaffenhet og arbeider etter høye etiske og moralske verdier.