Vi tilbyr følgende

 • Revisjon

  Ordinær revisjon - revisjon av deler av regnskapet - forenklet revisjonskontroll av regnskaper - avtalte kontrollhandlinger - attestasjonsoppdrag.

  Revisjon
 • Rådgivning

  Skatterådgivning - avgiftsrådgivning - økonomistyring - lønnsomhetsforbedringer - likviditetsstyring - restrukturering - valg av selskapsform - arv og generasjonsskifte.

  Rådgivning
 • Foretaksservice

  Revisorutarbeidet regnskap - utarbeide interne kontrollsystemer - forbedre regnskapsrapportering - utvikle interne forretningsrutiner - controller - selskapssekretær.

  Foretaksservice
 • Andre tjenester

  Verdivurdering - bobehandling - kurs og opplæring.

  Andre tjenester